Hasičský rok s Kozlem

Pivo

Aktualita

Úprava pravidel od 1.4.2014

Od 1.4.2014 dochází k drobným změnám v pravidlech. Změny se týkají především oblasti dokládání dokladů na zaregistrované akce a platnosti poukázky na pivo zdarma nebo nákup v internetovém obchodě.

- doklady o zakoupení piva Velkopopovický Kozel na Vámi registrovanou akci je nutné dodat nejpozději 90 dnů po skončení akce (původně platila doba 1 rok, tj. 365 dní)

- prodlužuje se platnost poukázky na pivo zdarma případně nákup v internetovém obchodě na 90 dnů ode dne uvedeného na poukázce (původně byla lhůta pro čerpání 30 dní)

Pro další možné změny sledujte webové stránky www.hasicskyrokskozlem.cz. Připravujeme pro Vás další novinky.