Hasičský rok s Kozlem

Pivo

Aktualita

Začíná nový Hasičský rok s Kozlem

Od 1.4.2014 opět začíná nový Hasičský rok s Kozlem (a není to apríl...). Připravili jsme pro Vás několik drobných změn a úprav programu.

- doklady o zakoupení piva Velkopopovický Kozel na Vámi registrovanou akci je nutné dodat nejpozději 90 dnů po skončení akce (původně platila doba 1 rok, tj. 365 dní)

- prodlužuje se platnost poukázky na pivo zdarma případně nákup v internetovém obchodě na 90 dnů ode dne uvedeného na poukázce (původně byla lhůta pro čerpání 30 dní)

- aktivním sborům je možné na základě dohody navýšit limit čerpání z 25 ks bonusových sudů na 40 ks/rok

Dále pro Vás připravujeme další drobné novinky, které můžete během tohoto ročníku očekávat. Sledujte naše webové stránky.

Sborům zapojených do programu děkujeme za jejich účast a těšíme se na Vaše další akce s Velkopopovickým Kozlem.