Hasičský rok s Kozlem

Pivo

Aktualita

LOSOVAČKA O 10 SUDŮ PIVA

Vážení dobrovolní hasiči,

rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kdo vyplnili dotazník a pomohli nám v přípravě programu na rok 2020. A protože nedílnou součástí akce byla i losovačka o 10 sudů piva Kozel světlý, zveřejňujeme sbory, které vítězně prošly  losovacím osudím: SDH Pikov, SDH Moravec, SDH Svoboda, SDH Havířov, SDH Čechtín, SDH Petrůvka, SDH Svatá Maří, SDH Nedakonica a bonus za losy navíc získal SDH Daměnice v podobě výhry dvou sudů.

Přejeme hodně zdaru při organizaci nejbližších akcí!

Váš Hasičský rok s Kozlem Tým